ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Bir kısa anamnez: Sağlık sistemi ekseninde tıp uygulamaları ve öğrenciler [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 177-179 | DOI: 10.5505/tjob.2014.99609

Bir kısa anamnez: Sağlık sistemi ekseninde tıp uygulamaları ve öğrenciler

Rohat Barış Özkan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4, Ankara

Anahtar Kelimeler: Sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm, tıp eğitimi

A short anamnesis: Medical applications and medicine students under the health system

Rohat Barış Özkan
Ankara University Faculty Of Medicine, 4th Grade, Ankara, Turkey

Keywords: Health system, transformation in health, medical education

Rohat Barış Özkan. A short anamnesis: Medical applications and medicine students under the health system. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 177-179

Sorumlu Yazar: Rohat Barış Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale