ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Seçim yapmanın olanaklılığı üzerine bir değerlendirme [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 165-168 | DOI: 10.5505/tjob.2020.96977

Seçim yapmanın olanaklılığı üzerine bir değerlendirme

Şükrü Keleş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Seçim yapma, etik, sinema

An Assessment of the Possibility of Choice-Making

Şükrü Keleş
Karadeniz Technical University, School of Medicine, Department of Medical History and Ethics

Keywords: choice-making, ethics, cinema

Şükrü Keleş. An Assessment of the Possibility of Choice-Making. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 165-168

Sorumlu Yazar: Şükrü Keleş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale