ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 57-58

Editörden

Neyyire Yasemin Yalım
Türkiye Biyoetik Derneği

Anahtar Kelimeler: Editörden, editörden, editörden

Editorial

Neyyire Yasemin Yalım
Turkish Bioethics Association

Keywords: Editorial, editorial, editorial

Neyyire Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 57-58

Sorumlu Yazar: Neyyire Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale