ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Devran Bebek [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 36-38 | DOI: 10.5505/tjob.2017.93584

Devran Bebek

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Devran bebek, nekropsi, aydınlatılmış onam

Baby Devran

N. Yasemin Yalım
Ankara University School of Medicine Department of Medical History and Ethics

Keywords: Baby Devran, necropsy, informed consent

N. Yasemin Yalım. Baby Devran. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 36-38

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale