ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Devran Bebek Hakkında [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 95-95 | DOI: 10.5505/tjob.2017.92485

Devran Bebek Hakkında

Alişan Burak Yasar
TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Travma, Şok, Etik, Hukuk

About Devran Baby

Alişan Burak Yasar
TC Ministry Of Health, Health Sciences University Istanbul Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital,

Keywords: Mental Trauma, Shock, Ethic, Law

Alişan Burak Yasar. About Devran Baby. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 95-95

Sorumlu Yazar: Alişan Burak Yasar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale