ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Tüketicinin Güvenli Gıdaya ve Doğru Bilgiye Ulaşım Hakkı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 47-51 | DOI: 10.5505/tjob.2017.92408

Tüketicinin Güvenli Gıdaya ve Doğru Bilgiye Ulaşım Hakkı

Rahime Petek Ataman
Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu,beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Lefkoşa, Kktc

Anahtar Kelimeler: Risk analizi, gıda güvenliği sistemi, doğru bilgiye ulaşım hakkı

Consumer's Right to Reach Safe Food and Correct Information

Rahime Petek Ataman
Near East University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Nicosia / Trnc

Keywords: Risk analyses, food safety systems, right to reach correct information.

Rahime Petek Ataman. Consumer's Right to Reach Safe Food and Correct Information. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 47-51

Sorumlu Yazar: Rahime Petek Ataman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale