ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Biyoetiğin Geleceği [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 138-143 | DOI: 10.5505/tjob.2018.88597

Biyoetiğin Geleceği

Arif Hüdai Köken
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Etik, Biyoetik, Akademik Gelecek

The Future of Bioethics

Arif Hüdai Köken
Ahi Evran University Faculty Of Medicine, History Of Medicine And Ethics Department

Keywords: Ethics, Bioethics, Acaemic Future

Arif Hüdai Köken. The Future of Bioethics. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 138-143

Sorumlu Yazar: Arif Hüdai Köken, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale