ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 173-176 | DOI: 10.5505/tjob.2016.86158

Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu

Derya Uzelli Yılmaz1, Esra Akın Korhan1, Çağatay Üstün2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: hemşire, Lucia de Berk, olgu

The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case

Derya Uzelli Yılmaz1, Esra Akın Korhan1, Çağatay Üstün2
1Izmir Katip Celebi University Faculty Of Health Sciences, Department Of Fundamentals Of Nursing, İzmir
2Ege University Faculty Of Medicine Department Of Medical History And Ethics, İzmir

Keywords: nurse, Lucia de Berk, case

Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün. The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 173-176

Sorumlu Yazar: Derya Uzelli Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale