ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
“Lorenzo’nun Yağı” Filminin Etik Açısından Analizi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 49-51 | DOI: 10.5505/tjob.2021.84755

“Lorenzo’nun Yağı” Filminin Etik Açısından Analizi

Filiz Bulut
Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa

Anahtar Kelimeler: tıp etiği, hekim, ALD hastalığı

An Ethical Analysis of the Movie “Lorenzo’s Oil”

Filiz Bulut
Department of History of Medicine and Ethics, Bursa Uludag University, Turkey

Keywords: medical ethics, physician, ALD disease

Filiz Bulut. An Ethical Analysis of the Movie “Lorenzo’s Oil”. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 49-51

Sorumlu Yazar: Filiz Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale