ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Ölüme ve Ölmeye Dair Ölümsüz Bir Eser: Elisabeth Kübler-Ross’un “Ölüm ve Ölmek Üzerine” Kitabı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 114-119 | DOI: 10.5505/tjob.2022.78941

Ölüme ve Ölmeye Dair Ölümsüz Bir Eser: Elisabeth Kübler-Ross’un “Ölüm ve Ölmek Üzerine” Kitabı

Yeşim Saraç
Diş Hekimi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Programı

Anahtar Kelimeler: Elisabeth Kübler-Ross, Ölüm ve Ölmek Üzerine, Ölüm Çalışmaları

The Immortal Work of Elisabeth Kübler-Ross “On Death and Dying”

Yeşim Saraç
Çukurova University Faculty Of Medicine, Institute Of Health Sciences, Department Of History Of Medicine And Ethics

Keywords: Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying, Death Studies

Yeşim Saraç. The Immortal Work of Elisabeth Kübler-Ross “On Death and Dying”. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 114-119

Sorumlu Yazar: Yeşim Saraç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale