ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 141-142

Editörden

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Editörden, editörden, editörden

Editorial

N. Yasemin Yalım
Department of Medical History and Ethics, Ankara University School of Medicine

Keywords: Editorial, editorial, editorial

N. Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 141-142

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale