ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
''Doktor Ölüm'' kimdi? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(3): 235-236 | DOI: 10.5505/tjob.2015.77487

''Doktor Ölüm'' kimdi?

Merve Bakırcı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsanî Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hasta hakları, doktor, ötanazi

Who was ''Doctor Death''?

Merve Bakırcı
Department Of Philosophy, İhsan Doğramacı Bilkent University

Keywords: Patient rights, doctor, euthanasia

Merve Bakırcı. Who was ''Doctor Death''?. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(3): 235-236

Sorumlu Yazar: Merve Bakırcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale