ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Yararsız tedavi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 74-84 | DOI: 10.5505/tjob.2016.77486

Yararsız tedavi

H. Volkan Acar
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, Ankara

Kesin bir tanım yapmak zor olsa da, yararsız tedavi (ya da nafile, boşuna, beyhude tedavi) için, “yararlı bir amaca hizmet etmeyen, tümüyle etkisiz tedaviler” şeklinde bir açıklama getirilebilir. Yararsız tedavi kapsamında ortaya çıkan sorunların çözümü için, iki farklı yaklaşım önerilmektedir. Bu amaçla, ya tedaviyi sonlandırma ya da tedaviyi başlatmama için gereken ölçütler oluşturulur, ya da mevcut sorunların çözümüne yönelik süreçler üzerine odaklanılır. Sorunun çözümünde en önemli aşamalardan birisi ise, kurumsal politikaların oluşturulmasıdır. Bu tür politikalar hasta, hasta yakınları, hekimler ve kurumların katılımını sağlamalı, ayrıca sürece etik danışmanlık ve etik kurullar gibi yapıları dahil etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yararsız tedavi, Etik kurullar, Kurumsal politika

Futile treatment

H. Volkan Acar
Department of Anesthesiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara

Although it is difficult to make a clear definition of futile treatment, it can be explained as “serving no useful purpose, completely ineffective treatments”. Two different approaches are suggested to solve the problems related with futile treatment. Either it is formed criteria for withholding or withdrawing treatment or it is focused on the processes toward solving of present problems. One of the important steps of solving problem is to form instutional policies. These kind of policies should provide the participation of patient, surragetes, physicians and instutions as well as should incorporate the systems such as ethical consultation and ethics committees to this process.

Keywords: Futile treatment, Ethics committees, Institutional policy

H. Volkan Acar. Futile treatment. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 74-84

Sorumlu Yazar: H. Volkan Acar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale