ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 36-40 | DOI: 10.5505/tjob.2016.75047

Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi?

Alper Bulut
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: donör, donör hakları, vazgeçme, kemik iliği kök hücre nakli, son safha

Withdrawal of bone marrow and stem cell donors at the late stage of donation process: Donor right or murder?

Alper Bulut
Department Of History Of Medicine And Ethics, Ankara University, Ankara, Turkiye

Keywords: donor, donor rights, withdraw, bone marrow stem cell transplantation, late stage

Alper Bulut. Withdrawal of bone marrow and stem cell donors at the late stage of donation process: Donor right or murder?. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 36-40

Sorumlu Yazar: Alper Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale