ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
"Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 104-105 | DOI: 10.5505/tjob.2018.74936

"Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş

Rabia Ertuğrul, Muhammet Arslan
"Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş

Anahtar Kelimeler: imiş, roman, soytarı

"Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş

Rabia Ertuğrul, Muhammet Arslan
"Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş

Keywords: imiş, novel, jester

Rabia Ertuğrul, Muhammet Arslan. "Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 104-105

Sorumlu Yazar: Rabia Ertuğrul, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale