ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Seçimlerimizin Etik Açısından Değerlendirilmesinin Zorunluluğu Üzerine Bir Eleştiri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(2): 80-81 | DOI: 10.5505/tjob.2020.70893

Seçimlerimizin Etik Açısından Değerlendirilmesinin Zorunluluğu Üzerine Bir Eleştiri

Neyyire Yasemin Yalım
Türkiye Biyoetik Derneği

Anahtar Kelimeler: Etik, seçim, değerlendirme

A Critique on the Necessity of Ethical Evaluation of our Choices

Neyyire Yasemin Yalım
Turkish Bioethics Association

Keywords: Ethics, choice, evaluation

Neyyire Yasemin Yalım. A Critique on the Necessity of Ethical Evaluation of our Choices. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(2): 80-81

Sorumlu Yazar: Neyyire Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale