ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Yarattığımız Dünya: 2050’den Alex McKay’in öyküsü [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(4): 279-280 | DOI: 10.5505/tjob.2015.36854

Yarattığımız Dünya: 2050’den Alex McKay’in öyküsü

Belkıs Birden
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları, biyomimikri.

The World We Made, Alex McKay’s Story from 2050

Belkıs Birden
Department Of Medical Ethics And History, Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: sustainability, renewable energy resources, biomimicry.

Belkıs Birden. The World We Made, Alex McKay’s Story from 2050. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(4): 279-280

Sorumlu Yazar: Belkıs Birden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale