ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Bilim Ahlakı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(4): 223-224 | DOI: 10.5505/tjob.2014.69875

Bilim Ahlakı

Önder İlgili
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Ethics, Positivism

Moral Science

Önder İlgili
Ankara University, Faculty Of Medicine, History Of Medicine And Ethics Department

Keywords: Ethics, Positivism,

Önder İlgili. Moral Science. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(4): 223-224

Sorumlu Yazar: Önder İlgili, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale