ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 4-14 | DOI: 10.5505/tjob.2016.66375

Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış

Belkıs Birden
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

Bu çalışmanın amacı çevresel sorunlar karşısında, çevrenin korunması ve bu korumanın sürdürülmesinde bireylerin ahlaki olarak sorumlu olup olmadıklarını incelemektir. Sorumluluk kavramının, farklı disiplinlerde tanımları bulunmaktadır. Ancak burada sorumluluk, insanı davranışlarından dolayı sorumlu tutan yönünden yola çıkarak varoluşçuluk bağlamında açıklanmaya çalışılacaktır. Bu incelemeyi yapabilmek için çevresel sorunları temelinde yatan nedenlerle ortaya koyan ve çözmeye çalışan çevre etiği disiplininden ve çevre etiği yaklaşımlarından yararlanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk, varoluşçuluk, çevre etiği, çevre etiği yaklaşımları.

A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics

Belkıs Birden
Department of Medical Ethics and History, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

The aim of this study is to investigate whether individuals are morally responsible for protecting the environment and maintaining of this protection in the face of environmental problems. There are descriptions of the concept of responsibility in different disciplines. But here responsibility, will tried to be explained in the context of existentialism, based on its aspect which holds people accountable for their behavior. In order to be able to make this review, the discipline of environmental ethics and its approaches, which try to reveal the underlying reasons of environmental problems and to solve them, will be used.

Keywords: Responsibility, existentialism, environmental ethics, environmental ethics approaches.

Belkıs Birden. A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 4-14

Sorumlu Yazar: Belkıs Birden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale