ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editoryal [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(1): 1-2

Editoryal

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: TJOB, Cilt 5, Sayı 1

Editorial

N. Yasemin Yalım
Department of Medical Ethics and History, Ankara University School of Medicine, Ankara

Keywords: TJOB, Volume 5, Number 1

N. Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(1): 1-2

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale