ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Elde Edilen Kişisel Verilerin İçeriği ve İşlenmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 29-35 | DOI: 10.5505/tjob.2022.65365

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Elde Edilen Kişisel Verilerin İçeriği ve İşlenmesi

Tan Fırat Eyüboğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilanı ile sağlık verileri özel nitelikte kişisel veri ilan edilmiş ve bu verilerin sorumluları ile veri işleyenlerin yükümlülükleri ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde elde edilen söz konusu özel nitelikteki kişisel verilerin içeriği ve veri işlenmesinde rol alan taraflar ile bu tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları hizmetin doğası gereği diğer sağlık hizmetlerinden farklılıklar ihtiva etmektedir. Bu çalışmada ağız diş sağlığı hizmetlerinde elde edilen kişisel verilerin içeriği, veri işlenmesinde rol alan taraflar ve veri işleme şekilleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağız diş tedavileri, kişisel veri, hasta mahremiyeti

Content and Processing of Personal Data Obtained in Oral and Dental Health Services

Tan Fırat Eyüboğlu
Department Of Endodontics, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

With the proclamation of the Law on the Protection of Personal Data, health data has been declared as private data and the obligations and responsibilities of those responsible for this data and data processors have been defined. The content of the private personal data obtained in oral and dental health services and the parties involved in data processing and the obligations and responsibilities of these parties differ from other health services due to the nature of the service. In this study, the content of personal data obtained in oral and dental health services, the parties involved in data processing and data processing methods are discussed.

Keywords: Oral and dental health services, personal data, patient privacy

Tan Fırat Eyüboğlu. Content and Processing of Personal Data Obtained in Oral and Dental Health Services. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 29-35

Sorumlu Yazar: Tan Fırat Eyüboğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale