ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözüyle “The Doctor” Filminin Etik Analizi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 211-213 | DOI: 10.5505/tjob.2020.65002

Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözüyle “The Doctor” Filminin Etik Analizi

Dila Gönül Coşkun
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

Anahtar Kelimeler: hasta, hekim, etik

Ethical Analysis of the “The Doctor” Movie from a Medical Student’s Perspective

Dila Gönül Coşkun
Faculty of Medicine, Malatya Turgut Özal University, Malatya, Turkey

Keywords: patient, physician, ethics

Dila Gönül Coşkun. Ethical Analysis of the “The Doctor” Movie from a Medical Student’s Perspective. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 211-213

Sorumlu Yazar: Dila Gönül Coşkun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale