ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Alanımız için Önemli Bir Gelişme, Hemşireliğin Yeni Anabilim Dalı: “Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı” [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 3-4 | DOI: 10.5505/tjob.2019.62534

Alanımız için Önemli Bir Gelişme, Hemşireliğin Yeni Anabilim Dalı: “Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı”

Şerife Yılmaz
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı, Düzce

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Hemşirelik Tarihi, Hemşirelik Etiği

An Important Development for Bioethics, New Nursing Department: “Department of Nursing History and Ethics

Şerife Yılmaz
Duzce University Faculty Of Health Sciences, Department of Nursing History and Ethics, Duzce

Keywords: Department of Nursing History and Ethics, Nursing History, Nursing Ethics

Şerife Yılmaz. An Important Development for Bioethics, New Nursing Department: “Department of Nursing History and Ethics. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 3-4

Sorumlu Yazar: Şerife Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale