ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Biyoetiğin Sessiz Gündemi: Suyun Ticarileştirilmesi ve ‘Su Hakkı’ [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(2): 58-64 | DOI: 10.5505/tjob.2019.58661

Biyoetiğin Sessiz Gündemi: Suyun Ticarileştirilmesi ve ‘Su Hakkı’

Filiz Bulut
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik AD, Bursa

Anahtar Kelimeler: Biyoetik, Su Hakkı, Suyun ticarileştirilmesi, Tıp etiği

The Silent Agenda of Bioethics: Commercialization of Water and ‘Right to Water and Sanitation’

Filiz Bulut
Uludag University Institute Of Health Sciences, Dept. Of History Of Medicine And Medical Ethics, Bursa

Keywords: Bioethics, Water Right, Commercialization of water, Medical ethics

Filiz Bulut. The Silent Agenda of Bioethics: Commercialization of Water and ‘Right to Water and Sanitation’. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(2): 58-64

Sorumlu Yazar: Filiz Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale