ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Metafizik ve epistemoloji bağlamında etik teorisi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 181-185 | DOI: 10.5505/tjob.2017.58561

Metafizik ve epistemoloji bağlamında etik teorisi

Doğa Çapar
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Epistemoloji, Etik, Apeiron, Sonsuz, Sınırsız, Eski Yunan

Ethical theory regarding metaphysics and epistemology

Doğa Çapar
Ufuk University School Of Medicine

Keywords: Metaphysics, Epistemology, Ethics, Apeiron, Infinity, Unlimited, Ancient Greek

Doğa Çapar. Ethical theory regarding metaphysics and epistemology. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 181-185

Sorumlu Yazar: Doğa Çapar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale