ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
İki Doktor Bir Yolculuk [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(1): 82-83 | DOI: 10.5505/tjob.2015.58077

İki Doktor Bir Yolculuk

İlknur Genç Kuzuca
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Tıp tarihi

Two Doctors on One Journey

İlknur Genç Kuzuca
Ankara University School Of Medicine Department Of Medical Ethics

Keywords: Medical history

İlknur Genç Kuzuca. Two Doctors on One Journey. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(1): 82-83

Sorumlu Yazar: İlknur Genç Kuzuca, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale