ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Sanata Felsefeyle Bakmak [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 193-194 | DOI: 10.5505/tjob.2018.57966

Sanata Felsefeyle Bakmak

Bircesu Uslu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Trajedi, Felsefe, Biyoetik, Ioanna Kuçuradi

To Look at Art with Philosophy

Bircesu Uslu
Hacettepe University Faculty of Medicine

Keywords: Tragedy, Philosophy, Bioethics, Ioanna Kuçuradi

Bircesu Uslu. To Look at Art with Philosophy. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 193-194

Sorumlu Yazar: Bircesu Uslu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale