ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editorden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 45-46

Editorden

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Editörden, Editörden, Editörden

Editorial

N. Yasemin Yalım
Department of Medical History and Ethics, School of Medicine, Ankara University

Keywords: Editorial, Editorial, Editorial,

N. Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 45-46

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale