ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
İlke Kararları [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 104-105 | DOI: 10.5505/tjob.2017.54227

İlke Kararları

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: İlke kararları, İlke kararları, İlke kararları

Principles

N. Yasemin Yalım
Department of Medical History and Ethics, School of Medicine, Ankara University

Keywords: Principles, Principles, Principles

N. Yasemin Yalım. Principles. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 104-105

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale