ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Bir öğrenci topluluğu: MEDISEP-Tıp etiği teması [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 129-131 | DOI: 10.5505/tjob.2016.54154

Bir öğrenci topluluğu: MEDISEP-Tıp etiği teması

Ayşe Elif Erol, Alper Tanrısever, Muhammed Ali Çolak, Ömer Kaya
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültes,Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı


A student organization: MEDISEP- Medical ethics pillar

Ayşe Elif Erol, Alper Tanrısever, Muhammed Ali Çolak, Ömer Kaya
Hacettepe University Faculty of Medicine,Medical History and Ethics


Ayşe Elif Erol, Alper Tanrısever, Muhammed Ali Çolak, Ömer Kaya. A student organization: MEDISEP- Medical ethics pillar. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 129-131

Sorumlu Yazar: Ayşe Elif Erol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale