ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kurulması için Önemli Bir Adım I. Uluslararası & III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi İzlenimleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 108-109 | DOI: 10.5505/tjob.2018.53825

Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kurulması için Önemli Bir Adım I. Uluslararası & III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi İzlenimleri

Şerife Yılmaz Gören1, Gamze Özbek Güven2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Tarihi ve Etik AD

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Hemşirelik Tarihi, Hemşirelik Etiği

A Significant Step Towards the Foundation of the Department of Nursing History and Ethics; the Impressions of I. International & III. National Nursing History Congress

Şerife Yılmaz Gören1, Gamze Özbek Güven2
1Duzce University Faculty of Health Sciences
2Health Sciences University, Department of Medical History and Ethics In Gulhane

Keywords: Department of Nursing History and Ethics, Nursing History, Nursing Ethics

Şerife Yılmaz Gören, Gamze Özbek Güven. A Significant Step Towards the Foundation of the Department of Nursing History and Ethics; the Impressions of I. International & III. National Nursing History Congress. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 108-109

Sorumlu Yazar: Şerife Yılmaz Gören, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale