ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 134-134

Editörden

Gürkan Sert
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: editörden, editörden, editörden

Editorial

Gürkan Sert
Marmara University, School of Medicine, Basic Medical Science, Istanbul

Keywords: editorial, editorial, editorial

Gürkan Sert. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 134-134

Sorumlu Yazar: Gürkan Sert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale