ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Devran Bebek Vakası Etik Analizi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 87-91 | DOI: 10.5505/tjob.2017.49469

Devran Bebek Vakası Etik Analizi

Burçin Çolak
ankara üniversitesi tıp fakültesi psikiyatri anabilim dalı

Anahtar Kelimeler: Anne ölümü, prematür doğum, kürtaj, etik ikilem

Ethical Analysis of Baby Devran Case

Burçin Çolak
ankara university faculty of medicine department of psychiatry

Keywords: Mother death, premature birth, abortus, ethical dilemma

Burçin Çolak. Ethical Analysis of Baby Devran Case. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 87-91

Sorumlu Yazar: Burçin Çolak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale