ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Türkiye’de Taşıyıcı Annelik ve Tüp Bebek Konusunda Çoklu Perspektifler [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 13-20 | DOI: 10.5505/tjob.2022.48343

Türkiye’de Taşıyıcı Annelik ve Tüp Bebek Konusunda Çoklu Perspektifler

Sertaç Şahin Atabay1, Ezgi Siir Kıbrıs2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Doktora Programı, İstanbul
2Rochester Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Si̇yaset Bilimi Doktora Programı, Rochester New York

Türkiye’de taşıyıcı annelik dahil üçüncü şahısları içeren her türlü Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları (ÜYTE) Kasım 2018’de yasaklanmıştır. Buna rağmen yurt dışında taşıyıcı anne arayanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Resmi otoriteler ise sadece evli heteroseksüel çiftler için tüp bebek yöntemlerini teşvik etmektedir. Bu durum taşıyıcı annelik uygulamasına ilişkin birçok etik meselenin yanı sıra hem Türkiye’de hem de dünyada yasal düzenlemelerin tartışılmasına sebep olmaktadır. Bu makalede, Türkiye’deki taşıyıcı annelik uygulaması hakkında temel kavramsal ve yasal bir çerçeve sunulmakta, etik sorunların hukuka olan etkisi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de taşıyıcı annelik, üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, in-vitro fetrilizasyon (IVF)

Multiple Perspectives on Surrogacy and In-Vitro Fertilization in Turkey

Sertaç Şahin Atabay1, Ezgi Siir Kıbrıs2
1Istanbul Medipol University, Institute of Social Sciences Health Law Doctorate Program, Istanbul
2University of Rochester, Graduate School of Arts, Social Sciences and Engineering, Department of Political Science, Rochester, New York

In November 2018, all types of Assisted Reproductive Technologies (ART) involving third parties, including surrogacy, were prohibited in Turkey. In-Vitro Fertilization (IVF) methods for married heterosexual couples, however, are highly promoted by the official-legal framework despite the fact that the number of people seeking surrogate mothers abroad has been increasing dramatically. This reveals not only several ethical questions about the practice of surrogacy but also legal debates both in Turkey and in the world. Thus, this article presents a conceptual and legal framework for the practice of surrogacy in Turkey. It aims to make a basic examination of surrogacy and introduce some of the ethical questions and their implications for law in this area.

Keywords: Surrogacy in Turkey, assisted reproductive technologies (ART), in-vitro fertilization (IVF)

Sertaç Şahin Atabay, Ezgi Siir Kıbrıs. Multiple Perspectives on Surrogacy and In-Vitro Fertilization in Turkey. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 13-20

Sorumlu Yazar: Sertaç Şahin Atabay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale