ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Düşünme Etiği: “Dünyada Bir Yer Edinme”ye Açılan Kapı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 2-4 | DOI: 10.5505/tjob.2022.48303

Düşünme Etiği: “Dünyada Bir Yer Edinme”ye Açılan Kapı

Gülay Halidi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Etik, Düşünme Etiği, Fatmagül Berktay

Ethics of Thinking: The Gateway to “Getting a Place on Earth”

Gülay Halidi
Çukurova University Medical School, Department Of History Of Medicine And Medical Ethics

Keywords: Ethics, Ethics of Thinking, Fatmagül Berktay

Gülay Halidi. Ethics of Thinking: The Gateway to “Getting a Place on Earth”. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 2-4

Sorumlu Yazar: Gülay Halidi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale