ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Üç öjeni distopyası: Kızıl Nehirler, Cesur Yeni Dünya, Gattaca [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(3): 111-117 | DOI: 10.5505/tjob.2018.47966

Üç öjeni distopyası: Kızıl Nehirler, Cesur Yeni Dünya, Gattaca

Gülay Halidi
Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Adana ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara

Öjeni, bitki ve hayvanlarla başlayıp, insanı da doğal sınırlarının ötesinde bir biyolojik gelişmişliğe ulaştırmayı amaçlayan çabaların sürdürüldüğü bir alandır. İtiraz edilmesi zor bir amaca yönelmiş olmakla birlikte, uzun erimde ayırımcılığa yol açması, kullanılan yöntemlerin yol açtığı etik değer ihlalleri öjeninin genel olarak reddedilmesine neden olmaktadır. Bu reddedişin edebiyattaki ve sinemadaki yansıması sayılabilecek çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu eserlerden üçü, anlattığı olaylar öjenist distopyalarda geçen iki roman ve bir film; ilki Jean-Christophe Grangé’ın yazdığı Kızıl Nehirler, ikincisi Aldous Huxley’in yazdığı Cesur Yeni Dünya kitapları ile son olarak Andrew Niccol’ün senaristliğini ve yönetmeliğini yaptığı Gattaca filmi tanıtılmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öjeni, Etik, Edebiyat ve Sinema

Three eugenic dystopia: The Crimson Rivers, Brave New World, Gattaca

Gülay Halidi
Çukurova University Abdi Sütcü Health Vocational School and Ankara University Health Science Institute History of Medicine and Ethics Department

Eugenics is an area that sustained the aimed efforts to reach a biological evolution beyond the natural limits of plants and animals as well as human beings. Although, eugenics is destined to a challenging goal to oppose, it leads to discrimination in the long run, methods of eugenics cause violation of ethical values which eventually calls forththe rejection of eugenics in general. There are many artworks in literature and cinema that reflect this rejection. In this study, three of these artworks, which are set in a eugenicists dystopias, introduced and interpreted. The first and the second one are novels, the first one is Blood Red Rivers written by Jean-Christophe Grangé, the second one is Brave New World written by Aldous Huxley and the last one is a movie named Gattaca written and directed by Andrew Niccol.

Keywords: Eugenics, Ethics, Literature and Cinema

Gülay Halidi. Three eugenic dystopia: The Crimson Rivers, Brave New World, Gattaca. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(3): 111-117

Sorumlu Yazar: Gülay Halidi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale