ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Bakıcı: Taşıyıcı Annelik ve Yumurta-Sperm Bankacılığı Üzerine [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 97-99 | DOI: 10.5505/tjob.2017.47450

Bakıcı: Taşıyıcı Annelik ve Yumurta-Sperm Bankacılığı Üzerine

Deniz Sami Cevher
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ankara

Anahtar Kelimeler: Bakıcı, Taşıyıcı Annelik, Yumurta-Sperm Bankacılığı, Tıp Etiği

Inconceivable: On Surrogate Motherhood and Oocyte-Sperm Banking

Deniz Sami Cevher
Department Of Medicine,Hacettepe University,Ankara,Turkey

Keywords: Inconceivable, Surrogate Motherhood, Oocyte-Sperm Banking, Medical Ethics

Deniz Sami Cevher. Inconceivable: On Surrogate Motherhood and Oocyte-Sperm Banking. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 97-99

Sorumlu Yazar: Deniz Sami Cevher, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale