ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Lizbon'a Gece Treni [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 166-167 | DOI: 10.5505/tjob.2015.46036

Lizbon'a Gece Treni

Nuray Yaşar Soydan
Ankara Numune Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Lizbon, mundus

Night Train to Lisbon

Nuray Yaşar Soydan
Ankara Numune Hospital

Keywords: Lisbon, mundus

Nuray Yaşar Soydan. Night Train to Lisbon. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 166-167

Sorumlu Yazar: Nuray Yaşar Soydan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale