ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 168-168

Editörden

Neyyire Yasemin Yalım
Türkiye Biyoetik Derneği

Anahtar Kelimeler: Editörden, editörden, editörden

Editorial

Neyyire Yasemin Yalım
Turkish Bioethics Association

Keywords: Editorial, editorial, editorial

Neyyire Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 168-168

Sorumlu Yazar: Neyyire Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale