ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Covid-19 ve Getirdiği Etik Sorunlar [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 122-127 | DOI: 10.5505/tjob.2019.42204

Covid-19 ve Getirdiği Etik Sorunlar

Eylül Yalçınkaya
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: pandemi, kişi özerkliği, kaynak kısıtlılığı

Covid-19 and the Ethical Problems It Brings

Eylül Yalçınkaya
Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Keywords: pandemic, individual autonomy, resource allocation

Eylül Yalçınkaya. Covid-19 and the Ethical Problems It Brings. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 122-127

Sorumlu Yazar: Eylül Yalçınkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale