ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Hastalık yok, hasta vardır: Hermann Hesse’nin Çarklar Arasında Romanı Üzerine Tıbbi Değerlendirmeler [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 198-199 | DOI: 10.5505/tjob.2018.42104

Hastalık yok, hasta vardır: Hermann Hesse’nin Çarklar Arasında Romanı Üzerine Tıbbi Değerlendirmeler

Halil Tekiner
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: tıp etiği, tıpta insan bilimleri, hasta odaklı tıp

There is no disease but the patient: Medical observations on Hermann Hesse’s Novel Beneath the Wheel

Halil Tekiner
Department of the History of Pharmacy, Erciyes University Faculty of Pharmacy, Kayseri, Turkey

Keywords: medical ethics, medical humanities, patient centered care

Halil Tekiner. There is no disease but the patient: Medical observations on Hermann Hesse’s Novel Beneath the Wheel. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 198-199

Sorumlu Yazar: Halil Tekiner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale