ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Yol Ayrımı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 177-182 | DOI: 10.5505/tjob.2018.41636

Yol Ayrımı

Hasan Erbay
Afyonkarahisar Sağlık Bi̇limleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.

Bu yazıda, Down Sendromlu gebeliği olan bir çiftin öyküsü anlatılmaktadır. Kadın ve kadın arasındaki etik değer farklılıkları ve bu farklılıklar nedeniyle kürtaj kararı öncesinde yaşadıkları ikilem tartışılmıştır. Bu yazı, hem kurmaca anlatısal öğelerin kullanılması hem de etik kaygı içeren metinsel arka planı olması nedeniyle bir "anlatısal etik" çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Anlatısal Etik, Anlatısal Tıp, Etik İkilem, Down Sendromu

Fork of the Way

Hasan Erbay
Department of History of Medicine and Ethics, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey.

In this paper, it is told the story of a couple with Down Syndrome pregnancy. The ethical value differences between the woman and the man, and because of these differences, the dilemma they experienced before the decision of curettage are discussed. This is a "narrative ethics" study as both the use of fictional narrative elements and the textual background including ethical concerns.

Keywords: Narrative Ethics, Narrative Medicine, Ethical Dilemma, Down Syndrome

Hasan Erbay. Fork of the Way. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 177-182

Sorumlu Yazar: Hasan Erbay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale