ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
"Bir yanda pis peynir, bir yanda okula gidemeyecek çocuklar" [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(1): 20-23 | DOI: 10.5505/tjob.2018.41275

"Bir yanda pis peynir, bir yanda okula gidemeyecek çocuklar"

Burcu Namal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: etik karar, rasyonellik, duygular, yabancılaşma, denetim

"Dirty cheese vs. children who can not go to schoolyard"

Burcu Namal
Department of Medical History and Ethics, Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: ethical decision, rationality, emotions, alienation, inspection

Burcu Namal. "Dirty cheese vs. children who can not go to schoolyard". Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(1): 20-23

Sorumlu Yazar: Burcu Namal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale