ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Geçmiş bilim-kurgusunda yaşamın değerini anlamak “Beni asla bırakma” [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 189-190 | DOI: 10.5505/tjob.2017.41033

Geçmiş bilim-kurgusunda yaşamın değerini anlamak “Beni asla bırakma”

Elif Avaner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Deontoloji

Anahtar Kelimeler: yaşam, insan, değer, bağış, etik

Understanding the value of life in the past sciences fiction

Elif Avaner
University Of Health Science, Gülhane Faculty Of Medicine, History Of Medicine And Deontology

Keywords: life, human, value, donation, ethic

Elif Avaner. Understanding the value of life in the past sciences fiction. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 189-190

Sorumlu Yazar: Elif Avaner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale