ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Yürekten Gelen Öğütler [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 195-197 | DOI: 10.5505/tjob.2018.40469

Yürekten Gelen Öğütler

Çağatay Üstün1, Seçil Özçiftçi2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşiresi - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Mmik, Milmi, Ylemake

Advices from Heart

Çağatay Üstün1, Seçil Özçiftçi2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Bornova, İzmir
2Ege University Faculty of Medicine Hospital Nursing - İzmir Kâtip Çelebi University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing

Keywords: Lkml, Mml, Yylkle

Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi. Advices from Heart. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 195-197

Sorumlu Yazar: Çağatay Üstün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale