ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Değişen ben miyim? Hastalar mı? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 132-136 | DOI: 10.5505/tjob.2016.40085

Değişen ben miyim? Hastalar mı?

Gamze Erzin
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Günümüzde hekimler dahil sağlık çalışanlarının çoğunluğunda psikiyatrik hastalığı olan insanlara karşı mesafeli duruş ve psikiyatrik hastalığı olan insanlardan kaçınma davranışı gözlenmektedir. Bu derlemenin amacı tıp eğitiminde psikiyatrik hastalıkları damgalanmayı azaltmaya yönelik eğitimin önemini vurgulamaktır. Bu derlemede hem literatürden elde edilen bilgilerden hem de yazarın mesleki deneyimlerinden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: psikiyatrik hastalıklar, etiketleme, tıp eğitimi

Am I the one who changes, or are the patients?

Gamze Erzin
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital

Today, the majority of health professionals, including physicians, are observed to avoid people with psychiatric disorders.This compilation emphasizes the importance of training to reduce stigmatization of psychiatric diseases in the medical education.This review has benefited both from the literature and from the author's professional experience.

Keywords: psychiatric disorders, labeling, medical education

Gamze Erzin. Am I the one who changes, or are the patients?. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 132-136

Sorumlu Yazar: Gamze Erzin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale