ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Covid-19 Pandemisi ve Hekimlerin Hak Talepleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 124-126 | DOI: 10.5505/tjob.2022.37980

Covid-19 Pandemisi ve Hekimlerin Hak Talepleri

Ezgi Sancaroğlu Yavuzer
Sultangazi Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul


Covid-19 Pandemic and Physicians’ Demands for Rights

Ezgi Sancaroğlu Yavuzer
Sultangazi Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul


Ezgi Sancaroğlu Yavuzer. Covid-19 Pandemic and Physicians’ Demands for Rights. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 124-126

Sorumlu Yazar: Ezgi Sancaroğlu Yavuzer
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale