ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Birinci ve İkinci Kuşağın Sosyolojik Değerlendirmesinin Gelecek Kuşaklara Katkısı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 5-12 | DOI: 10.5505/tjob.2022.37928

Birinci ve İkinci Kuşağın Sosyolojik Değerlendirmesinin Gelecek Kuşaklara Katkısı

Lütfi Telci
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Emekli Öğretim Üyesi

Anahtar Kelimeler: iki kuşağın kıyaslanması, gelecek kuşaklar kazanımlar, birinci kuşak ikinci kuşak, yoğun bakım

Contribution of the Sociological Evaluation of the First and the Second Generation to Future Generations

Lütfi Telci
Istanbul Faculty of Medicine, Anesthesiology and Reanimation Retired Lecturer

Keywords: comparison of two generations, next generations, gains, first generation second generation, intensive care unit

Lütfi Telci. Contribution of the Sociological Evaluation of the First and the Second Generation to Future Generations. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 5-12

Sorumlu Yazar: Lütfi Telci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale