ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Genetik mühendislik: Dost mu düşman mı? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 160-165 | DOI: 10.5505/tjob.2015.36855

Genetik mühendislik: Dost mu düşman mı?

Mehmet Aşkın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Genetik Mühendislik, Eşitsizlik, Modifikasyon, DNA

Genetic engineering: Friend or foe?

Mehmet Aşkın
Hacettepe University, Faculty Of Medicine

Keywords: Genetic Engineering, Inequality, Modification, DNA

Mehmet Aşkın. Genetic engineering: Friend or foe?. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 160-165

Sorumlu Yazar: Mehmet Aşkın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale