ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 129-130

Editörden

Neyyire Yasemin Yalım
Türkiye Biyoetik Derneği

Anahtar Kelimeler: Editörden, 2019, Kış

Editorial

Neyyire Yasemin Yalım
Turkish Bioethics Association

Keywords: Editorial, 2019, Winter

Neyyire Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 129-130

Sorumlu Yazar: Neyyire Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale